Kuvataidekoulun joululoma ja ensi kevät

Kuvataidekoulun joululoma ja ensi kevät

Kuvataidekoulun syyslukukausi on päättynyt ja vielä ennen joululomalle siirtymistä kuviskoululla on otettu katse tulevaan kevääseen. On odotettavissa, että koronatilanne vaikuttaa koulun toimintaan myös keväällä ja tähän olemme varautuneet monin keinoin. Olemme valmistautuneet siirtämään kevätlukukauden aloitusta kahdella viikolla, mikäli opetusta ei voi aloittaa lähiopetuksessa. Ajatuksena on, että tilanne toivottavasti helpottuu kesän lähestyessä, joten näemme järkeväksi siirtää tammikuun alkupuolen tunnit toukokuun loppuun. Lukukausi loppuisi tällöin samaan aikaan peruskoulujen kanssa. Infoamme lukukauden aloituksen siirtämisestä vielä erikseen, mikäli siirto varmistuu. 

Mahdollisesta kevään aloituksen siirtämisestä huolimatta olemme valmistautuneet myös siihen, että kevät tulee jakautumaan lähi- ja etäopetukseen. Viime viikkoina saadut kokemukset videomuotoisesta etäopetuksesta olivat rohkaisevia ja etäopetus aiotaan jatkossakin toteuttaa videoyhteyksin lukujärjestyksen mukaan. Toivomme myös palautetta ja kehitysehdotuksia etäopetukseen liittyen.

Etäopetuksen sujuvoittamiseksi olemme ottamassa nopeutetussa aikataulussa käyttöön Eepos-oppilaitosohjelman oppilaan ja huoltajan tunnukset. Jatkossa oppilas voi palauttaa kuvan työstään helposti Eepokseen (Eepos-appin kautta), eikä erillisiä sähköpostiviestejä tarvitse enää lähetellä. Eepoksessa näkyvät jatkossa oppilaan kuvallinen portfolio tehdyistä töistä, opettajan ylläpitämä päiväkirja, opintosuoritukset ja arvioinnit. Eepoksen kautta kotona päästään siis nykyistä paremmin kärryille siitä, mitä kuviksessa tehdään ja opitaan. Eepos-tunnusten luomisesta olemme yhteydessä kevätlukukauden alkaessa.

Etäjaksoja varten olemme myös hankkineet kaikille oppilaille laadukkaat materiaalipaketit. 

Opetus suunnitellaan niin, että koululla lähiopetuksessa keskitytään tekniikoihin, joita kotona on vaikea tehdä ja etäopetuksessa keskitytään kevyempiin tekniikoihin, jotka sujuvat lainavälinein kotonakin. Etäopetuksessa on vuoden aikana otettu digiloikka, jonka myötä laadukas ja tavoitteellinen kuvataiteen harrastaminen onnistuu myös poikkeuksellisin järjestelyin. 

Toivotamme kaikille kuvislaisille ja kuvislaisten perheille rauhallista ja ihanaa Joulua ja onnea Uudelle Vuodelle 2021! Nauttikaa lomasta ja nähdään taas tammikuussa!