Opetus

Vihdin Kuvataidekoulu antaa tavoitteellisesti etenevää taiteen perusopetusta. Koulussa on noin 300 oppilaspaikkaa 4-20 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Koulun opetuksesta vastaavat rehtori ja opettajat, jotka ovat kuvataideopettajia ja kuvataiteilijoita.

Kuvataidekoulun opintoryhmissä on 12 oppilasta. Ne kokoontuvat kerran viikossa iltapäivisin ja iltaisin 2-3 tuntia kerrallaan ikäryhmästä riippuen. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Kuvataideleikkikoulu on tarkoitettu 4-5 -vuotiaille, perusopinnot 7-13 -vuotiaille ja syventävät opinnot 14-20 -vuotiaille. Lisäksi Vihdin Kuvataidekoululla toimii kokeileva työpaja erityisryhmille.

Opetus kuvataidekoulussa on laajan oppimäärän mukaista, mikä tarkoittaa tarkkaan suunniteltua opetussuunnitelmaa, monipuolista ja laadukasta välineistöä, pitkää lukukautta ja mahdollisuutta lopputyöhön. Koulun tarkoituksena on lisätä ja monipuolistaa kuvataiteiden harrastusta kunnassa, tukea koulun ja päiväkodin taidekasvatusta ja antaa pohjakoulutusta kuvataidealoille suuntautuville nuorille.

Vihdin kuvataidekoulu on perustettu v. 1987 ja sen toiminnasta vastaa Vihdin Kuvataidekoulun Kannatusyhdistys Ry. Koulun toimintaa tukee Vihdin kunta ja Suomen valtio.

Lukuvuosi alkaa elokuussa ja päättyy toukokuun lopulla. Lukuvuoden pituus on 34 opintoviikkoa.