Kuvataideleikkikoulu (4-5 v)

Kuvataideleikkikoulu

(Varhaisiän opinnot 4-5 v)

4-5 -vuotiaat

Varhaisiän opinnoissa sovelletaan kuvataiteen perusopetuksen yleisiä tavoitteita ottaen huomioon oppilaan ikäkausi ja kehitysvaihe.

Opetus on leikinomaista mielikuvitusta rikastavaa ja ajattelua kehittävää pienryhmätyöskentelyä. Tavoitteena on kehittää lapsen havaintokykyä ja kuvailmaisua sekä muoto-, väri- ja tilatajua. Satuaiheiden lisäksi tarkastellaan ympäröivää todellisuutta lähtökohtana elämys. Varhaisiän opinnoissa luodaan pohja tuleville opinnoille.