Kuvataideleikkikoulu (4-5 v)

Kuvataideleikkikoulu

(Varhaisiän opinnot 4-5 v)

4-5 -vuotiaat

Varhaisiän opinnoissa sovelletaan kuvataiteen perusopetuksen yleisiä tavoitteita ottaen huomioon oppilaan ikäkausi ja kehitysvaihe.

Opetus on leikinomaista mielikuvitusta rikastavaa ja ajattelua kehittävää pienryhmätyöskentelyä. Tavoitteena on kehittää lapsen havaintokykyä ja kuvailmaisua sekä muoto-, väri- ja tilatajua. Satuaiheiden lisäksi tarkastellaan ympäröivää todellisuutta lähtökohtana elämys. Varhaisiän opinnoissa luodaan pohja tuleville opinnoille.

 

Lukuvuodesta 2023-2024 alkaen kuvataideleikkikoulun opetuskerran pituus on 1 tunti 15 minuuttia eli opetustunteina 1,67 tuntia. Opetuskerran pituutta on lyhennetty, aiemmin yksi opetuskerta on ollut 15 minuuttia pidempi.