MediataideON! -hanke

Mediataiteet Vihdin kuvataidekoulussa

Vihdin kuvataidekoulussa on toteutettu lukuvuoden 2018-19 aikana Mediataide ON!- Mediataiteet Vihdin kuvataidekoulussa – kehittämishanke. Hankkeessa on kehitetty Vihdin kuvataidekoulun opetuksen sisältöjä linkittämällä mediataide vahvasti koulun tarjoamiin perusopintoihin ja syventäviin opintoihin.

Hankkeen aikana Vihdin kuvataidekouluun on perustettu medialuokka ja hankittu mediataiteiden opiskeluun soveltuvaa välineistöä. Kuvataidekoulun medialuokasta löytyy nyt kuusi tehokasta pöytäkonetta, joissa on ajantasaiset kuvankäsittely- ja editointiohjelmistot. Lisäksi medialuokkaan kuuluu liikuteltava medialuokka, jossa on tabletteja ja neljä kannettavaa tietokonetta. Kaikissa tietokoneissa on piirtopöydät, joiden avulla digitaalinen piirtäminen ja maalaaminen kuvataidekoulussa on tullut mahdolliseksi. Medialuokkaa käyttävät kaikki kuvataidekoulun ryhmät perusopinnoista syventäviin opintoihin.

Hankkeen aikana kuvataidekoulun perusopintojen oppilaat ovat tehneet valtavasti animaatioita, valokuvanneet, piirtäneet ja maalanneet digitaalisesti sekä tutustuneet lisätyn todellisuuden (AR) työvälineisiin omassa ilmaisussaan. Hankkeen myötä kuvataidekouluun perustettiin myös kaksi mediataiteiden syventävää työpajaa. Työpajat ovat olleet todella suosittuja, kuvataidekouluun on tullut paljon uusia oppilaita ja monet ovat siirtyneet muista työpajoista mediataiteiden pariin. Syventävissä opinnoissa mediataiteet, varsinkin digitaalinen piirtäminen ja maalaus, ovat olleet pidettyjä. Lisäksi hanke mahdollisti useiden digitaalisen piirtämisen ja maalaamisen lyhytkurssien järjestämisen lapsille ja nuorille.

Hankkeen aikana mediataiteet ja digitaalinen kuvan tekeminen ovat selvästi lisääntyneet kaikessa kuvataidekoulun toiminnassa. Hyvät työvälineet ja laadukas mediaopetus ovat herättäneet huomiota myös kunnassa ja hanke saavutti näkyvyyttä paikallislehdissä. Kuvataidekoulun kevätnäyttelyssä toukokuussa 2019 käytettiin lisättyä todellisuutta (AR) teosten esittämisessä ja näyttelyä varten oli tehty runsaasti digitaalisia teoksia. Kevätnäyttely ”Unelmia” esitteli Mediataide ON!-hankkeen tuloksia kaikille kuntalaisille.

Hankkeen aikana kuvataidekoululla on työskennellyt myös osa-aikainen (5h/viikossa) digituutori, joka on opastanut opettajia ja oppilaita laitteiden ja medialuokan käytössä. Digituutori on huolehtinut myös oppilastöiden dokumentoinnista ja tallennuksesta koulun pilvipalveluun (Google Drive). Digituutorin toiminta kuvataidekoulussa on ollut erittäin tervetullutta ja saanut kiitosta opettajilta ja oppilailta. Digituutorin ansiosta uudet laitteet ja medialuokka on otettu pelotta käyttöön ja luontevaksi osaksi opetusta. Digituutori on huolehtinyt opettajien täydennyskoulutuksesta olemalla viikottain läsnä kun apua laitteiden ja välineiden kanssa on tarvittu.

Mediataide ON!-hankkeen tuloksia esiteltiin huhtikuussa 2019 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton kevätpäivillä Hämeenlinnassa. Hanke-esittely sai hyvän vastaanoton ja toimi hyvänä avauksena muille samassa tilanteessa oleville kuvataidekouluille.

Kesällä 2019 järjestettiin poikkitaiteellinen Mediatanssi-kesäleiri, jossa etsittiin tanssitaiteen ja mediataiteen välisiä leikkauspintoja. Kesäleirillä käytettiin mediataiteiden menetelmiä (mm. valokuvausta, animaatiota, trikkikuvia) ja harjoiteltiin kuvankäsittelyä ja editointia. Tällaista poikkitaiteellista ilmaisua hanke on selvästi lisännyt kuvataidekouluun. Hanke on mahdollistanut myös yhteistyön eri taidelajien välillä ja luonut aivan uusia opetusmuotoja. Heinäkuussa 2019 järjestetyllä Vihdin nuorisopuolen ja kuvataidekoulun yhteisellä kesäleirillä käytettiin myös ahkerasti tabletteja, tietokoneita ja kameroita taideilmaisun välineinä.

Mediataide ON!-hanke on ollut satsaus tulevaisuuteen. Vihdin kuvataidekoulun toiminta on kehittynyt ja mediataiteet ovat tulleet pysyväksi osaksi taiteen perusopetuksen toimintaa. Kehitettävää on vielä paljon, mutta nyt voi jo sanoa tämän hankkeen olleen erittäin onnistunut! Hanke on saanut jatkorahoitusta lukuvuodelle 2019-20.

MediataideON! – Animaatio perusopinnoissa https://www.youtube.com/watch?v=A7tEdFJZoyk&feature=youtu.be

MediataideON! – Lisätty todellisuus (AR) perusopinnoissa https://www.youtube.com/watch?v=KcyowmnEJMw&feature=youtu.be

Unelmia – Vihdin kuvataidekoulun kevätnäyttely 2019 https://www.facebook.com/VihdinKuvataidekoulu/videos/2216522978433221/

Mediatanssi-hankkeen blogi
https://mediatanssi.home.blog/

Mediatanssi Vihdin uutisissa: https://www.vihdinuutiset.fi/artikkeli/776404-tanssivat-limat-talteen-vihdin-mediatanssileirilla-saattoi-lentaa-ilmestya-ja

Lisätietoja hankkeesta:  
Rehtori Liisa Pöllänen rehtori(at)vihdinkuvataidekoulu.fi