Opetussuunnitelma

Vihdin kuvataidekoulussa opetus on laajan oppimäärän mukaista, mikä tarkoittaa tarkkaan suunniteltua opetussuunnitelmaa, monipuolista ja laadukasta välineistöä, pitkää lukukautta ja mahdollisuutta lopputyöhön. Opetussuunnitelmamme perustuu valtakunnalliseen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2017).

Linkki valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

Kuvataidekoulun tarkoituksena on lisätä ja monipuolistaa kuvataiteiden harrastusta kunnassa, tukea koulun ja päiväkodin taidekasvatusta ja antaa pohjakoulutusta kuvataidealoille suuntautuville nuorille.

Syksystä 2018 alkaen Kuvataidekoululla on opiskeltu alla olevan opetussuunnitelman mukaan

(pdf-tiedosto)

Lataa Vihdin kuvataidekoulun opetussuunnitelma 2018

Opintojen kokonaisuus on nimeltään Kuvataiteen perusopinnot laajan oppimäärän mukaan (laajuus 1300 tuntia).
Opetus rakentuu Varhaisiän opinnoista (Leikkikoulu), Perusopinnoista ja Syventävistä opinnoista.
 Mm. lyhytkurssit ja näyttelykäynnit täydentävät opetusta.

 

PERUSOPINNOT jakautuvat kolmeen vaiheeseen:
  1. PO1-PO3 ”Kuvataide tutuksi” > opetusta 2 oppituntia viikossa
  2. PO4-PO6 ”Kuvataiteen perusteet” > opetusta 3 oppituntia viikossa tästä eteenpäin
  3. Periodit 1 ja 2 ”Oman ilmaisun löytäminen” > kumpikin lukuvuosi jakautuu kolmeen jaksoon, joissa tutustutaan syventävien opintojen työpajojen vaihtoehtoihin. Periodi 2 -vuoden keväällä oppilas valitsee työpajan, jossa haluaa jatkaa seuraavana lukuvuonna.
SYVENTÄVIEN OPINTOJEN työpajavaihtoehdot (oppilas voi halutessaan valita eri pajan joka vuosi):
  • Kuvantekeminen ja havainto – sisältöinä esimerkiksi piirtäminen, maalaaminen, grafiikka
  • Muotoilu ja ympäristö – sisältöinä esimerkiksi keramiikka, kuvanveisto ja arkkitehtuuri
  • Mediataiteet – sisältöinä esimerkiksi valokuvaus, elokuva, animaatio, digitaalinen piirtäminen
  • Monialainen – sisältöinä yhdistelmä muiden työpajojen tekniikoita ja monitaiteisia projekteja
Työpajoihin siirrytään yleensä noin 14-vuotiaana. Syventävät opinnot huipentuvat lopputyöhön, jonka oppilas voi aloittaa 16-vuotiaana.

Ryhmässä mahdollisesti esiintyvät ongelmat ovat asioita, joissa toivomme huoltajien ottavan yhteyttä kouluun.
Asiat selviävät kaikkein parhaiten keskustelemalla oman opettajan kanssa. Vihdin Kuvataidekoulussa on
nollatoleranssi kiusaamiseen ja kaikkiin häirintä-/kiusaamistapauksiin puututaan heti.
Tavoitteena on kaikille turvallinen tila ja kuvataideharrastus, lisätiedot:

Tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2024