Opetussuunnitelma

Vihdin kuvataidekoulussa opetus on laajan oppimäärän mukaista, mikä tarkoittaa tarkkaan suunniteltua opetussuunnitelmaa, monipuolista ja laadukasta välineistöä, pitkää lukukautta ja mahdollisuutta lopputyöhön. Opetussuunnitelmamme perustuu valtakunnalliseen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2017).

Linkki valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

Kuvataidekoulun tarkoituksena on lisätä ja monipuolistaa kuvataiteiden harrastusta kunnassa, tukea koulun ja päiväkodin taidekasvatusta ja antaa pohjakoulutusta kuvataidealoille suuntautuville nuorille.

Uusi opetussuunnitelmamme on valmistunut. Syksystä 2018 alkaen Kuvataidekoululla on opiskeltu tämän uuden suunnitelman mukaan.

Lataa Vihdin kuvataidekoulun opetussuunnitelma 2018