Lopputyö

Lopputyö on oppilaan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama teos, kokonaisuus tai muu taideprojekti. Lopputyön voi tehdä taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää noudattavissa taidekouluissa.

Teoskokonaisuuden lisäksi oppilaan tulee pitää oppimispäiväkirjaa ja koostaa muistiinpanojen pohjalta kirjallinen portfolio, jossa tekijä kertoo työskentelyn vaiheista. Lopputyön laajuus on 160 tuntia. Käytetyn tekniikan täytyy olla oppilaalla entuudestaan hallussa, ohjaava opettaja toimii vain tukijana ja kannustajana projektissa.

Lopputyön tekeminen on vapaaehtoista ja sen voi suorittaa syventävien opintojen loppuvaiheessa. Kuvataiteen lopputöistä pidetään näyttely. Vain lopputyön tehneet saavat opinnoistaan päättötodistuksen. Kaikki kuvataidekouluissa opiskelleet saavat osallistumistodistuksen. Lisäksi lopputyöstä ja syventävistä opinnoista saa kirjallisen arvion.

Lataa ohjeet lopputyöhön