Perusopinnot (6-11 v)

Perusopinnot (6-11 v)

6-11 -vuotiaat (2-3h/viikko)

Perusopinnot I -ryhmä ”Kuvataide tutuksi” on tarkoitettu 6-8 -vuotiaille. Opetusta on 2h viikossa (oppintunti on 45min). Perusopinnot I -ryhmässä käsitellään kuvataiteen yleisiä tavoitteita ja sisältöjä. Alkuopetuksen käsitteitä syvennetään ja laajennetaan tutkimalla asioita uudelleen erilaisesta näkökulmasta. Harjoitellaan kuvanrakentamisen perustietoja ja -taitoja eli kuvan kieltä. Tavoitteena on oppilaan kuvallisen ajattelun ja ilmaisun, mielikuvituksen, työskentelyn pitkäjänteisyyden ja omatoimisuuden kehittäminen. Tutustuminen taiteelliseen työskentelyyn, eri työmenetelmiin ja materiaaleihinm taidehistoriaan ja visuaaliseen kulttuuriin tapahtuu omakohtaisen työskentelyn kautta.

Perusopinnot II -ryhmä ”Kuvataiteen perusteet” on tarkoitettu 9-11 -vuotiaille. Opetusta on 3h viikossa (oppintunti on 45min). Perusopinnot II -ryhmässä syvennetään kuvanrakentamisen ja muodonrakentamisen taitoja, kehitetään oppilaan havaintokykyä ja tutustutaan monipuolisesti eri tekniikoihin ja materiaaleihin. Peruskursseilla opitaan mm. piirtämään, maalaamaan, valokuvaamaan, elokuvaamaan, sommittelu- ja värioppia, taide- ja ympäristötietoutta ja anatomiaa. Opetusrunkona on lukuvuosittain vaihtuvat teemat.