Syventävät opinnot (14-20 v)

Syventävät opinnot (14-20 v)

(Syventävät työpajaopinnot 14-20 v, 3 h/viikko)

Syventävät opinnot ”Kuvataide omaksi” on tarkoitettu 14-20 -vuotiaille. Syventävissä opinnoissa oppilas valitsee itseään kiinnostavan taiteenalan neljästä eri työpajasta. Syventävät työpajat lukuvuonna 2022-2023 ovat: kuvan tekeminen ja havainto, muotoilu ja ympäristö sekä mediataiteet. Opetusta on 3 tuntia viikossa (oppintunti on 45 min). Syventävät opinnot pohjautuvat aikaisempiin perusopintoihin. Kuvallisen kielen peruskäsitteitä opiskellaan edelleen työpajan edustaman kuvataiteen osa-alueen kautta. Oppilas voi opiskella samassa työpajassa kolmen vuoden ajan tai vaihtaa työpajaa vuosittain kiinnostuksensa mukaan.

Syventävien opintojen aikana oppilasta kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn painottamalla oman kuvailmaisun löytämisen merkitystä ja tekniikan käyttämistä sen välineenä. Opettajina työpajoissa toimivat ammattitaiteilijat ja kuvataideopettajat.

Työpajoissa oppilaalle pyritään antamaan tarvittavat valmiudet jatkaa kuvallista työskentelyä itsenäisesti opintojen päätyttyä. Syventävissä opinnoissa on mahdollisuus suorittaa arvioitava lopputyö.

IMG_5989 (2)

Kuvan tekeminen ja havainto

Sisältöinä mm. piirustus, maalaus, taidegrafiikka, sarjakuva ja kuvitus. Työpajassa tehdään kuvia monipuolisilla tekniikoilla ja kehitetään omaa havaintokykyä.

Muoto-keramiikka11

Muotoilu ja ympäristö

Sisältöinä mm. keramiikka, kuvanveisto, arkkitehtuuri ja ympäristötaide. Työpajassa tarkastellaan muotoa ja tehdään kolmiulotteisia teoksia monipuolisilla tekniikoilla.

XeniaTervo-puutaulut4

Mediataiteet

Sisältöinä mm. valokuvaus, elokuva, animaatio, kuvankäsittely ja editointi. Työpajassa tutustutaan digitaaliseen kuvantekemiseen, valokuvauksen, elokuvan ja animaation kautta. Työpajassa opiskellaan myös valokuvauksen ja elokuvan historiaa itse tekemällä (mm. pimiötyöskentely).

kettu_neliö

Monialainen työpaja

Työpajan sisällöt vaihtelevat vuosittain, eri teemojen ja painotusten mukaan. Monialaisessa työpajassa pääsee kokeilemaan monipuolisesti eri tekniikoita ja tekemään taiteidenvälisiä projekteja.

Lopputyö

Lopputyö on oppilaan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama teos, kokonaisuus tai muu taideprojekti. Lopputyön voi tehdä taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää noudattavissa taidekouluissa.

Teoskokonaisuuden lisäksi oppilaan tulee pitää oppimispäiväkirjaa ja koostaa muistiinpanojen pohjalta kirjallinen portfolio, jossa tekijä kertoo työskentelyn vaiheista. Lopputyön laajuus on 160 tuntia. Käytetyn tekniikan täytyy olla oppilaalla entuudestaan hallussa, ohjaava opettaja toimii vain tukijana ja kannustajana projektissa.

Lopputyön tekeminen on vapaaehtoista ja sen voi suorittaa syventävien opintojen loppuvaiheessa. Kuvataiteen lopputöistä pidetään näyttely. Vain lopputyön tehneet saavat opinnoistaan päättötodistuksen. Kaikki kuvataidekouluissa opiskelleet saavat osallistumistodistuksen. Lisäksi lopputyöstä ja syventävistä opinnoista saa kirjallisen arvion.

Lataa ohjeet lopputyöhön