Kuvaus- ja julkaisulupa

Vihdin Kuvataidekoulu järjestää oppilastöiden näyttelyitä, lainaa oppilastöitä Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton ja Opetushallituksen näyttelyihin sekä käyttää kuvia oppilastöistä ja työskentelystä omissa julkaisuissaan ja verkkosivuillaan. Opintovuoden aikana valmistuneet teokset jaetaan oppilaille viimeistään kevätlukukauden lopussa. Kuvataidekoulu ei voi säilyttää noutamatta jääneitä teoksia. Osa oppilastöistä kerätään koulun arkistoon ja arkistointilupa kysytään aina teoskohtaisesti tekijältä.

Kuvaa oppilastyöstä ja tunnistettavaa valokuvaa oppilaasta työskentelemässä voidaan käyttää koulun toiminnan yhteydessä. Koulun toiminnaksi määritellään mm. koulun näyttelyjulisteet, koulun nettisivut, koulun sosiaalinen media, koulun blogi, koulun toimintakertomus, koulun opetussuunnitelma, koulun esitykset, koulun postikortit ja koulusta artikkelin julkaisevat lehdet.

Eepos-ilmoittautuminen kysyy seuraavat lupa-asiat:
 1.  Oppilaasta otettujen kuvien ja videoiden julkaisú
  – En anna lupaa
  – Saa julkaista ilman nimeä
  – Saa julkaista
 2.  Oppilaan tuotoksien julkaisu
  – En anna lupaa
  – Saa julkaista ilman nimeä
  – Saa julkaista
 3.  Oppilaan nimen julkaisu
  – En anna lupaa
  – Saa julkaista

Kuvataidekoulu ei julkaise loukkaavia teos- tai työskentelykuvia. Kaikissa kuvissa sekä teos että opiskelija esitetään aina myönteisessä valossa.

Oppilaalla ja hänen vanhemmillaan on milloin tahansa oikeus kieltää oppilastöiden julkaiseminen samoin kuin sellaisen valokuvan/videokuvan julkaisu, jossa oppilas on tunnistettavasti mukana. Huoltajilla on Eepos-ohjelmiston kautta mahdollisuus muuttaa lupia suoraan oppilaan tietoihin tai hän voi ottaa yhteyttä Kuvataidekoulun toimistoon.