OPPITUNNIT

Kuvataidekoulussa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jonka opillinen sisältö perustuu jatkuvuuteen. Kun asia on opittu, saatua tietoa sovelletaan tehtävissä. On tärkeää, että oppilas osallistuu säännöllisesti oppitunteihin. Tunnin alussa opettaja pohjustaa tehtävän ja käynnistää keskustelun ja esimerkkien avulla ajatustoiminnan, johon koko oppitunnin työskentely perustuu. Huoltajien on huolehdittava siitä, että oppilas on ajoissa paikalla ja voi aloittaa työskentelynsä yhdessä muiden kanssa.

Oppitunnit muodostuvat ikäryhmästä riippuen joko kahdesta tai kolmesta 45 minuutin jaksosta. Kouluun voi kuitenkin tulla aikaisintaan 15 minuuttia ennen oman oppitunnin alkamista.

Usein oppitunnin lopussa tarkastellaan ja arvioidaan tehtyjä töitä. Lopussa myös puhdistetaan välineet ja siivotaan luokka. Työn lopetus on yhtä olennainen osa oppituntia kuin aloitus ja työskentely. Kotiinlähtö tapahtuu heti oppituntien päätyttyä.

YLEINEN JÄRJESTYS

Oppilas osallistuu opettajan ohjauksessa opetustilojen siivoukseen, järjestelyyn ja välinehuoltoon.

Oppilaan tulee noudattaa opettajan ja rehtorin antamia määräyksiä ja ohjeita, jotka koskevat opintoja ja yleistä järjestystä sisä- ja ulkotiloissa. Oppilaat eivät saa ilman opettajan lupaa poistua koulun alueelta opetustuntien aikana.

Jos oppilas tahallaan hukkaa tai vahingoittaa työskentelyvälineitä tai muuta koulun omaisuutta, hän on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

VÄLIPALA
Oppituntien välissä pidetään lyhyt evästauko, joten pieni terveellinen välipala on hyvä varata mukaan. Karkkeja ym. herkkuja ei mielellään oteta evääksi. Vasta syksyn ja kevään viimeisellä kerralla on ollut tapana herkutella.

TYÖVAATTEET
Työskentely kuvataidekoulussa edellyttää työvaatteita. Oppilaiden tulee pukeutua tunneille siten, ettei vaatteita tarvitse varoa. Oppilaalla on myös hyvä olla mukana sisätossut, kuvataidekoulussa ei pidetä ulkokenkiä sisällä.

Kuvataidekoulu on varannut työtakkeja yleiseen käyttöön. Oppilaalla voi myös olla oma työtakki (vanha paita, esiliina yms.). Omaa työtakkia ei kuitenkaan voi säilyttää koulussa.

LÖYTÖTAVARAT
Kadonneita ja unohtuneita tavaroita voi kysellä omalta opettajalta ja toimistosta. Oppilaiden tulee itse pitää hyvää huolta arvotavaroista (mm. kännykkä, rahapussi, bussikortti). Pikkutavarat voivat helposti tipahtaa taskusta tai jäädä pöydälle.

POISSAOLOT
Kahdesta perättäisestä poissaolosta on ilmoitettava joko opettajalle tai toimistoon. Opettajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)vihdinkuvataidekoulu.fi.

Ilmoituksen voi tehdä myös tekstiviestillä numeroon 050 4118055
tai sähköpostilla toimisto(at)vihdinkuvataidekoulu.fi.

Jos tunnit joudutaan perumaan opettajalle tulleen esteen vuoksi, kuvataidekoulu järjestää paikalle sijaisopettajan. Jos tunnit joudutaan perumaan kokonaan, kuvataidekouolu korvaa tunnit myöhemmin erikseen sovittavana aikana.

YHTEYDENPITO VANHEMPIIN
Kuvataidekoulu tiedottaa toiminnastaan sähköpostilla suoraan huoltajille, oppilastiedotteilla, koulun eteisessä olevalla ilmoitustaululla, kotisivuillaan ja paikallislehdissä. Pienimmiltä oppilailta on syytä kysellä silloin tällöin mahdollista postia, jotta kaikki tarpeellinen tieto varmasti kulkeutuu kotiin asti.

UUSI RYHMÄ
Sopeutuminen uuteen ryhmään tai muut mahdolliset ongelmat ovat asioita, joissa toivomme vanhempien ottavan yhteyttä kouluun. Kaikki selviää parhaiten keskustelemalla asiasta heti oman opettajan kanssa.

TULOKSELLINEN TYÖSKENTELY VIE AIKAA
Kypsyminen omaperäiseen kuvalliseen ilmaisuun tapahtuu vähitellen. Opetuksen tavoitteena on käynnistää kasvutapahtuma, jonka tulokset näkyvät ehkä vasta aikuisiässä.

Kuvataideopiskelun päätarkoitus ei ole tuottaa valmiita taideteoksia, vaan oppia erilaisia valmiuksia. Usein oppitunnin pääpaino on itse työprosessissa, ei niinkään työn tuloksessa. Opetus kuvataidekoulussa innostaa kokeiluihin ja uteliaisuuteen kuvataiteessa. Samalla täydennetään ja syvennetään päiväkodeissa ja kouluissa annettua kuvataidekasvatusta.

Tekniikan ja materiaalien hallitsemisen lisäksi tekemisen ja onnistumisen ilo ovat tärkeitä elementtejä opetuksessa.

HARRASTUKSEN TUKEMINEN
Harrastustoiminnassa lapsi tarvitsee vanhempiensa tuen. Kiinnostus, ymmärtäminen ja auttaminen kertovat lapselle, että arvostat hänen harrastustaan ja tuet hänen pyrkimyksiään.

OPPILASTYÖT
Oppilastöitä voidaan esittää koulun järjestämissä näyttelyissä, esitteissä, nettisivuilla ja tiedotteissa. Kuvataide¬koulussa tehty työ on koulun käytettävissä siihen saakka kunnes työ luovutetaan oppilaalle. Mikäli oppilaan teoksia ei haluta esille, vanhempien tulee tehdä kirjallinen ilmoitus tästä koulun kansliaan.

Opintojen lopettamisen jälkeen oppilastyöt tulee noutaa koululta kolmen kuukauden sisällä. Noutamatta jääneet työt ovat koulun omaisuutta ja koululla on niihin täydet oikeudet. Oppilas voi asettaa esille julkiseen näyttelyyn koulussa valmistamiansa töitä keskusteltuaan ensin asianomaisen opettajan kanssa.

OPPILASREKISTERI, TODISTUKSET JA VAKUUTUKSET
Kuvataidekoulu pitää oppilasrekisteriä, johon merkitään kaikki kuvataidekoulussa suoritetut opinnot. Vanhempien tulee ilmoittaa kanslistille osoitteita ja puhelinnumeroita koskevat muutokset välittömästi. Mahdollisten hätätapausten varalta tarvitsemme tiedot myös ajan tasalla olevista puhelinnumeroista oppituntien aikana.

Oppilas saa todistuksen opinnoistaan, kun hän lopettaa koulun. Syventävien opintojen loppuvaiheessa päättötyön tehneet opiskelijat saavat päättötodistuksen.

Koulu on vakuuttanut oppilaat mahdollisten tapaturmien varalta. Vakuutus on voimassa kouluaikana ja edestakaisilla kotimatkoilla. Ota tapaturman sattuessa yhteys koulun kansliaan.

JATKOILMOITTAUTUMINEN

Kuvataidekouluun oppilas voi jatkaa opintojaan seuraavana lukuvuonna palauttamalla kevätlukukaudella jatkoilmoittautumislomakkeen opettajalleen.

VÄLIVUOSI

Opiskelusta on mahdollisuus pitää välivuosi ilmoittamalla siitä ennen lukukauden alkua koulun kansliaan. Välivuonna ei makseta lukukausimaksua. Jatkoilmoittautumislomake välivuotta seuraavalle lukuvuodelle lähetetään huoltajille sähköpostitse keväällä, noin maaliskuun aikana.

NÄYTTELYKÄYNNIT

Kuvataidekoulun opetusohjelmaan kuuluvat näyttely- ja ateljeekäynnit. Ryhmät tutustuvat useimmiten Galleria Pictorin näyttelyihin Nummelassa. Näyttelykäyntien varalta oppilaalla on aina tunneille tullessaan oltava säähän sopivat päällysvaatteet.

Lisäksi teemme taideretkiä lähikaupunkien taidemuseoihin. Näistä tiedotamme etukäteen.

LYHYTKURSSIT

Kuvataidekoulu järjestää lyhytkursseja lukuvuoden aikana ja lomilla. Kurssit ovat 3-5 opetuskerran mittaisia ja maksullisia. Niille voivat osallistua myös koulun ulkopuoliset lapset. Kursseista tiedotetaan koulun nettisivuilla, paikallislehdissä, ilmoitustaululla sekä suoraan kouluihin ja päiväkoteihin. Kursseista voi myös tiedustella koulun rehtorilta ja kanslistilta.

Kannatusyhdistys

Kuvataidekoulun ylläpidosta vastaa rekisteröity kannatusyhdistys. Kannatusyhdistyksen johtokunnan jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan yhdistyksen vuosikokouksessa maaliskuussa. Kannatusyhdistys kerää jäseniltään vuosittain jäsenmaksun, jolla tuetaan koulun toimintaa.

Yksityishenkilön jäsenmaksu on 1.1.2019 alkaen 20 € ja yritysjäsenmaksu 150 € vuodessa. Maksun voi suorittaa koulun tilille FI24 5297 0020 0222 41, mainitse viestikentässä jäsenen nimi. Jäsenmaksun maksanut täysikäinen henkilö on äänioikeutettu yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään maaliskuussa. Liity mukaan!