OPPITUNNIT

Kuvataidekoulussa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jonka opillinen sisältö perustuu jatkuvuuteen. Kun asia on opittu, saatua tietoa sovelletaan tehtävissä. On tärkeää, että oppilas osallistuu säännöllisesti oppitunteihin. Tunnin alussa opettaja pohjustaa tehtävän ja käynnistää keskustelun ja esimerkkien avulla ajatustoiminnan, johon koko oppitunnin työskentely perustuu. Huoltajien on huolehdittava siitä, että oppilas on ajoissa paikalla ja voi aloittaa työskentelynsä yhdessä muiden kanssa.

Oppitunnit muodostuvat ikäryhmästä riippuen joko kahdesta tai kolmesta 45 minuutin jaksosta. Kouluun voi kuitenkin tulla aikaisintaan 15 minuuttia ennen oman oppitunnin alkamista.

Usein oppitunnin lopussa tarkastellaan ja arvioidaan tehtyjä töitä. Lopussa myös puhdistetaan välineet ja siivotaan luokka. Työn lopetus on yhtä olennainen osa oppituntia kuin aloitus ja työskentely. Kotiinlähtö tapahtuu heti oppituntien päätyttyä.

YLEINEN JÄRJESTYS

Oppilas osallistuu opettajan ohjauksessa opetustilojen siivoukseen, järjestelyyn ja välinehuoltoon.

Oppilaan tulee noudattaa opettajan ja rehtorin antamia määräyksiä ja ohjeita, jotka koskevat opintoja ja yleistä järjestystä sisä- ja ulkotiloissa. Oppilaat eivät saa ilman opettajan lupaa poistua koulun alueelta opetustuntien aikana.

Jos oppilas tahallaan hukkaa tai vahingoittaa työskentelyvälineitä tai muuta koulun omaisuutta, hän on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingonvahingonkorvauslain (412/1974) mukaisesti. 

TYÖVAATTEET

Työskentely kuvataidekoulussa edellyttää työvaatteita. Oppilaiden tulee pukeutua tunneille siten, ettei vaatteita tarvitse varoa. Oppilaalla on myös hyvä olla mukana sisätossut, kuvataidekoulussa ei pidetä ulkokenkiä sisällä.

Kuvataidekoulu on varannut työtakkeja yleiseen käyttöön. Oppilaalla voi myös olla oma työtakki (vanha paita, esiliina yms.). Omaa työtakkia ei kuitenkaan voi säilyttää koulussa.

VÄLIPALA

Oppituntien välissä pidetään lyhyt evästauko, joten pieni terveellinen välipala on hyvä varata mukaan. Karkkeja ym. herkkuja ei oteta evääksi. Vasta syksyn ja kevään viimeisellä kerralla on ollut tapana herkutella.

POISSAOLOT

Kahdesta perättäisestä poissaolosta on ilmoitettava joko opettajalle tai toimistoon. Opettajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)vihdinkuvataidekoulu.fi. Ilmoituksen voi tehdä myös tekstiviestillä numeroon 050 4118055 tai sähköpostilla toimisto(at)vihdinkuvataidekoulu.fi.

Jos tunnit joudutaan perumaan opettajalle tulleen esteen vuoksi, kuvataidekoulu järjestää paikalle sijaisopettajan. Jos tunnit joudutaan perumaan kokonaan, kuvataidekouolu korvaa tunnit myöhemmin erikseen sovittavana aikana.

SAIRAUSPOISSAOLOT

Lukukausimaksusta ei hyvitetä oppilaan tilapäisiä poissaoloja. Vähintään viidestä peräkkäisestä poissaolokerrasta myönnetään lukukausimaksun hyvitys, jos poissaololle on pätevä selitys esim. lääkärintodistus sairaudesta. 

POISTUMINEN KOULUN ALUEELTA

Perusopintojen oppilaat (alle 14 -vuotiaat) eivät saa poistua koulun alueelta ilman opettajaa. Jos oppilas joutuu lähtemään tunnilta aikaisemmin, hänellä täytyy olla siihen huoltajan lupa. Vapaamuotoinen lupalappu tai sähköposti opettajalle käyvät ilmoitukseksi. 

Alle 18-vuotiaalla syventävien opintojen oppilaalla täytyy olla huoltajan lupa koulun alueelta poistumiseen tuntien aikana. Opettajan ohjauksessa tehdyt kuvausretket koulun alueen ulkopuolelle ovat lukuvuoden aikana mahdollisia (esim. Mediataiteiden työpajassa käydään kuvaamassa koulun lähialeella). Poistumislupa kysytään ilmoittautumisen yhteydessä ja tallennetaan Eepos-oppilaitosohjelmaan.

LÖYTÖTAVARAT

Kadonneita ja unohtuneita tavaroita voi kysellä omalta opettajalta ja toimistosta. Oppilaiden tulee itse pitää hyvää huolta arvotavaroista (mm. kännykkä, rahapussi, bussikortti). Pikkutavarat voivat helposti tipahtaa taskusta tai jäädä pöydälle.

YHTEYDENPITO VANHEMPIIN

Kuvataidekoulu tiedottaa toiminnastaan sähköpostilla suoraan huoltajille, oppilastiedotteilla, koulun eteisessä olevalla ilmoitustaululla, kotisivuillaan ja paikallislehdissä. Eepos-ohjelman kautta huoltajat saavat tietoa tuntien sisällöistä ja oppilaan etenemisestä opinnoissa.

UUSI RYHMÄ

Ryhmässä mahdollisesti esiintyvät ongelmat ovat asioita, joissa toivomme huoltajien ottavan yhteyttä kouluun. Asiat selviävät kaikkein parhaiten keskustelemalla oman opettajan kanssa. Vihdin Kuvataidekoulussa on nollatoleranssi kiusaamiseen ja kaikkiin häirintä-/kiusaamistapauksiin puututaan heti. Opettajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)vihdinkuvataidekoulu.fi

TULOKSELLINEN TYÖSKENTELY VIE AIKAA

Kypsyminen omaperäiseen kuvalliseen ilmaisuun tapahtuu vähitellen. Opetuksen tavoitteena on käynnistää kasvutapahtuma, jonka tulokset näkyvät ehkä vasta aikuisiässä.

Kuvataideopiskelun päätarkoitus ei ole tuottaa valmiita taideteoksia, vaan oppia erilaisia valmiuksia. Usein oppitunnin pääpaino on itse työprosessissa, ei niinkään työn tuloksessa. Opetus kuvataidekoulussa innostaa kokeiluihin ja uteliaisuuteen kuvataiteessa. Samalla täydennetään ja syvennetään päiväkodeissa ja kouluissa annettua kuvataidekasvatusta.

Tekniikan ja materiaalien hallitsemisen lisäksi tekemisen ja onnistumisen ilo ovat tärkeitä elementtejä opetuksessa.

HARRASTUKSEN TUKEMINEN

Harrastustoiminnassa lapsi tarvitsee vanhempiensa tuen. Kiinnostus, ymmärtäminen ja auttaminen kertovat lapselle, että arvostat hänen harrastustaan ja tuet hänen pyrkimyksiään.

OPPILASTYÖT

Oppilastöitä voidaan esittää koulun järjestämissä näyttelyissä, esitteissä, nettisivuilla ja tiedotteissa. Kuvataide¬koulussa tehty työ on koulun käytettävissä siihen saakka kunnes työ luovutetaan oppilaalle. Mikäli oppilaan teoksia ei haluta esille, vanhempien tulee tehdä kirjallinen ilmoitus tästä koulun kansliaan.

Opintojen lopettamisen jälkeen oppilastyöt tulee noutaa koululta kolmen kuukauden sisällä. Noutamatta jääneet työt ovat koulun omaisuutta ja koululla on niihin täydet oikeudet. Oppilas voi asettaa esille julkiseen näyttelyyn koulussa valmistamiansa töitä keskusteltuaan ensin asianomaisen opettajan kanssa.

OPPILASREKISTERI

Kuvataidekoulu pitää oppilasrekisteriä (Eepos), johon tallennettavia tietoja ovat: oppilaan ja huoltajan nimi, oppilaan henkilötunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), laskutustiedot, oppilaan opintosuoritukset ja muut kodin ja koulun yhteydenpitoon liittyvät tiedot. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on taiteen perusopetuksen järjestäminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito oppilaisiin ja heidän huoltajiinsa, sekä oppilaan opintosuoritusten tallentaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Huoltajien tulee ilmoittaa sähköpostia, osoitetta ja puhelinnumeroita koskevat muutokset välittömästi joko toimistoon tai suoraan Eepokseen.

TODISTUKSET

Oppilas saa osallistumistodistuksen vähintään vuoden opinnoista, jos hän päättää lopettaa koulun. Kuvataiteen perusopetuksesta annetaan opintoja kokoavat todistukset laajan oppimäärän perusopintojen päättyessä (Periodi-opintojen jälkeinen “välitodistus”) sekä päättötodistus syventävien opintojen päättyessä. Päättötodistus edellyttää lopputyön tekemistä. Lopputyöstä annetaan oma todistuksensa kirjallisine arviointeineen päättötodistuksen liitteenä.

VAKUUTUKSET

Koulu on vakuuttanut oppilaat mahdollisten tapaturmien varalta. Vakuutus on voimassa kouluaikana ja edestakaisilla kotimatkoilla. Ota tapaturman sattuessa yhteys koulun toimistoon.


JATKOILMOITTAUTUMINEN

Opiskelu kuvataidekoulussa on pitkäjänteistä ja tasolta toiselle etenevää. Oppilaan jatkoilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle tapahtuu netissä Eepos-ohjelman kautta. Kuvataidekoulu lähettää jatkoilmoittautumisohjeet huoltajille ja oppilaille kevätlukukauden aikana maaliskuussa.

VÄLIVUOSI

Opiskelusta on mahdollisuus pitää välivuosi ilmoittamalla siitä ennen lukukauden alkua koulun toimstoon. Välivuonna ei makseta lukukausimaksua. Jatkoilmoittautumislomake välivuotta seuraavalle lukuvuodelle lähetetään huoltajille sähköpostitse keväällä, noin maaliskuun aikana.

NÄYTTELYKÄYNNIT

Kuvataidekoulun opetusohjelmaan kuuluvat näyttely- ja ateljeekäynnit. Ryhmät tutustuvat useimmiten Galleria Pictorin näyttelyihin Nummelassa. Näyttelykäyntien varalta oppilaalla on aina tunneille tullessaan oltava säähän sopivat päällysvaatteet.

Lisäksi teemme taideretkiä lähikaupunkien taidemuseoihin. Näistä tiedotamme etukäteen.

TEEMAPÄIVÄT/TYÖPAJAPÄIVÄT

Teemapäivinä oppilaalla on mahdollisuus tutustua erikoistekniikoihin ja saada ohjausta tiettyyn rajattuun tekniikkaan yhden päivän ajan. Teemapäivät voidaan järjestää lauantaisin ja lukujärjestyksen ulkopuolella. Työpajat vaihtelevat vuosittain. 

LYHYTKURSSIT

Kuvataidekoulu järjestää lyhytkursseja lukuvuoden aikana ja lomilla. Kurssit ovat 3-5 opetuskerran mittaisia ja maksullisia. Niille voivat osallistua myös koulun ulkopuoliset lapset. Kursseista tiedotetaan koulun nettisivuilla, somessa, paikallislehdissä ja ilmoitustaululla.

OHJATUT KOTITEHTÄVÄT

Kuvataidekoulussa opettaja voi antaa ohjattuja kotitehtäviä, joista oppilas saa suorituksen. Kotitehtävät liittyvät opiskeltavaan aiheeseen ja syventävät oppilaan osaamista.

ITSENÄINEN TYÖSKENTELY

Oppilaan suorittama itsenäinen työskentely annetun tehtävän tai oman taiteellisen työn parissa. Opettaja arvioi yhdessä oppilaan kanssa itsenäiseen työskentelyyn kuluneen ajan. 

Kannatusyhdistys

Kuvataidekoulun ylläpidosta vastaa rekisteröity kannatusyhdistys. Kannatusyhdistyksen johtokunnan jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan yhdistyksen vuosikokouksessa maaliskuussa. Kannatusyhdistys kerää jäseniltään vuosittain jäsenmaksun, jolla tuetaan koulun toimintaa.

Yksityishenkilön jäsenmaksu on 1.1.2019 alkaen 20 € ja yritysjäsenmaksu 150 € vuodessa. Maksun voi suorittaa koulun tilille FI24 5297 0020 0222 41, mainitse viestikentässä jäsenen nimi. Jäsenmaksun maksanut täysikäinen henkilö on äänioikeutettu yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään maaliskuussa. Liity mukaan!