Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely

Kuvataidekoulu järjestää sekä oppilaille että heidän huoltajilleen aika ajoin kyselyjä työskentelystä koulussa, koulun ilmapiiristä ja koulussa viihtymisestä. Oppilaille on oma kyselynsä ja siihen vastataan oppituntien aikana viikolla 48 (leikkikoululaiset, kokeileva työpaja ja aikuis-ryhmä eivät osallistu).

Huoltajille on oma kyselynsä, joka avautuu heille sähköpostitse välitetystä linkistä. Vastaamiseen kuluu aikaa noin 5-10 min riippuen siitä, haluaako kirjoittaa vastauksiin lisäyksiä/selvennöksiä vai ei.

Kysely tehdään nimettömänä.

Kyselyn tuloksia käytetään Vihdin Kuvataidekoulun yhteisön tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseen. Kyselyn pohjalta tehdyt johtopäätökset julkaistaan vain Vihdin Kuvataidekoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa. Yksittäisiä vastauksia ei julkaista. Vastauksenne ovat meille tärkeitä!