Teknokselta tukea kuvataidekoulun vapaaoppilaspaikoille

Teknokselta tukea kuvataidekoulun vapaaoppilaspaikoille

Vihdin kuvataidekoulu on valittu mukaan Teknoksen Paying it forward -ohjelmaan, jossa tuetaan lasten ja nuorten harrastamista. Teknos on lahjoittanut ohjelman kautta 1000 euroa Vihdin kuvataidekoulun vapaaoppilaspaikkoihin. Lahjoitusohjelmallaan yhtiö haluaa vaikuttaa tulevaisuuteen tukemalla tulevia sukupolvia ja kannustaa työntekijöitään osallistumaan aktiivisesti paikallisyhteisöjen toimintaan. Ehdotukset tuettavista kohteista on saatu yhtiön työntekijöiltä.

Lämmin kiitos tuesta Teknokselle!