Uusi opetussuunnitelma syksyllä 2018

Uusi opetussuunnitelma syksyllä 2018

Opetushallitus on päättänyt 20.9.2017 taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteista seuraaville taiteenaloille: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, tanssi, sanataide, sirkustaide ja teatteritaide. Taiteen perusopetuksen opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan, joka on laadittu näiden opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Ennen 1.8.2018 taiteen perusopetuksessa opintonsa aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan aiemman opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittuja opetussuunnitelmia noudattaen enintään 31.7.2021 saakka.

Vihdin Kuvataidekoulussa tehdään tämä lukuvuosi paikallista opetussuunnitelmatyötä ja ensi syksynä opiskelijat aloittavat opintonsa uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Uudessa opetussuunnitelmassa korostuu oppijan aktiivinen rooli kuvataidekoulussa ja koulun yhteistyö kunnan muiden taiteenperusopetusoppilaitosten kanssa.

Jos opiskelet kuviskoulussa tai olet kuviskoululaisen huoltaja, niin olet tervetullut tekemään yhdessä tulevaisuuden kuvataidekoulua! Mitä sinun mielestäsi pitäisi unelmien kuvataidekoulussa olla? Mitä ja miten opetetaan? Millaisia projekteja tehdään? Millaisissa tiloissa kuvataidekoulun pitäisi olla?

Kerro ajatuksesi: toimisto@vihdinkuvataidekoulu.fi.

Lisätietoa: Taiteen_perusopetuksen_laajan_oppimaaran_opetussuunnitelman_perusteet_2017.pdf