Uusien oppilaiden hakuaika ja nykyisten oppilaidemme jatkoilmoittautuminen

Uusien oppilaiden hakuaika ja nykyisten oppilaidemme jatkoilmoittautuminen

Hakuaika 15.3.-2.5.2021
Jatkoilmoittautuminen 15.3.-18.4.2021
Seuraava lukuvuosi alkaa maanantaina 23.8.2021.

Kuvataidekouluun voi hakea sähköisellä hakulomakkeella

https://vihdinkuvis.eepos.fi/

Kuvataidekoulun opintoryhmissä on 10-12 oppilasta. Ne kokoontuvat kerran viikossa iltapäivisin ja iltaisin 2-3 tuntia kerrallaan ikäryhmästä riippuen. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

Kuvataideleikkikoulu on tarkoitettu 4-5 -vuotiaille, perusopinnot 7-13 -vuotiaille ja syventävät opinnot 14-20 -vuotiaille. Uusi oppilas sijoitetaan omaan ikäryhmäänsä. Lisäksi Vihdin Kuvataidekoululla toimii kokeileva työpaja erityisryhmille ja aikuisten kuvataideryhmä.

Tervetuloa oppilaaksi Kuvikseen!