Vauvojen värikylpy®

Kuviksella alkaa loka-marraskuussa Vauvojen värikylpy® -työpajat, joiden tavoitteena on tukea vauvan tai pienen lapsen moniaistista löytöretkeä maailman hahmottamiseen.

Vauvojen ja pienten lasten kanssa ei voi käyttää valmismaaleja ja siksi kunkin työpajan maaliaineet täytyy valmistaa itse turvallisista raaka-aineista. Erilaisten materiaalien ja tavaroiden katselu, niihin tarttuminen ja niiden tutkiminen käsillä ja suulla luovat perustaa moniaistisen maailmankuvan syntymiselle. Tärkeässä roolissa on myös vauvan ja vanhemman välinen vuorovaikutus. Työpajassa lapsi ja vanhempi voivat keskittyä tässä ja nyt tutkimaan ja tekemään lapsen ehdoilla. Työpajat tarjoavat lapselle ja vanhemmalle yhdessäolon hetken, jossa molemmat voivat kokea iloa, mielihyvää, onnistumisia ja myös turvallisia pettymyksiä. Aikuinen auttaa ja tukee lasta työpajan toiminnassa ja oppii samalla tuntemaan oman lapsensa yksilöllisiä tapoja tutustua uusiin asioihin.

Työpajat kokoontuvat perjantaisin pe 28.10. – 18.11. (pe 28.10., pe 4.11., pe 11.11., pe 18.11.)

klo 9.45 – 10.30 4 kk – 11 kk ikäiset, hinta 50 €
klo 11.15 – 12.30 1 v – 3 v ikäiset, hinta 65 €

lmoittautuminen viim. ma 24.10. mennessä os https://vihdinkuvis.eepos.fi/#/forms