Pelitaiteen lumo -hanke

Pelitaiteen lumo -hanke käynnistää Vihdin kuvataidekoulun ja Länsi-Uudenmaan
musiikkiopiston yhteistyön pelinteon pedagogiikan kehittämisessä. Tavoitteena on lisätä
oppilaitosten kykyä tuoda pelitaiteen sisältöjä osaksi taiteen perusopetuksen opetussisältöjä.
Hankkeen toteuttaa koulujen yhteinen hanketiimi. Hankkeessa järjestetään kolme pelinteon
pilottilyhytkurssia 11-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Pajoissa oppilaat kehittelevät peli-ideoita,
luovat ja piirtävät digitaalisesti hahmot ja visuaalisen maailman sekä suunnittelevat ja
toteuttavat äänimaailman peliin. Kolmessa pajassa edetään Scratchin kautta Unityyn ja lopulta
AR/VR -tekniikkaa hyödyntävään pelipilottiin. Piloteista tuotetaan lyhyet videot, joiden avulla
kokemukset jaetaan muiden oppilaitosten käyttöön.